AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Cách phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ
Ngày đăng 19/01/2021 | 14:57  | Lượt xem: 125

Cách phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ

Những loại pháo hoa người dân được phép đốt.