CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THEO QUYẾT ĐỊNH 169/QĐ-BTP NGÀY 04/02/2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP

Ngày đăng 25/02/2021 | 14:25  | Lượt xem: 115
Phòng Tư pháp ban hành văn bản số 94/TP ngày 24/02/2021 về công bố danh mục TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi theo Quyết định 169/QĐ-BTP ngày 04/02/2021 của Bộ Tư pháp.

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Ngày đăng 18/02/2021 | 10:22  | Lượt xem: 139
HNP - Ngày 09/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ...

QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Ngày đăng 18/02/2021 | 10:17  | Lượt xem: 111
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP NGÀY 24/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày đăng 18/02/2021 | 10:15  | Lượt xem: 108
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Đơn giản hóa đối với 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính

Ngày đăng 09/02/2021 | 10:09  | Lượt xem: 83
HNP - Ngày 05/02, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 28/BC-UBND về kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/2/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Hà Nội chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 15/01/2021 | 08:51  | Lượt xem: 133
HNP - Ngày 12/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 98/UBND-NC về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản...

UBND Thành phố Hà Nội triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:44  | Lượt xem: 143
Ngày 07/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông

Ngày đăng 28/12/2020 | 09:56  | Lượt xem: 244
HNP - Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND về “Thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021”.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa rổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.

Ngày đăng 16/12/2020 | 10:51  | Lượt xem: 132
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa rổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.

Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp

Ngày đăng 19/11/2020 | 09:56  | Lượt xem: 174
HNP - Ngày 17/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ, ngày 3/4/2020, của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công...

UBND thành phố Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Ngày đăng 17/11/2020 | 04:46  | Lượt xem: 104
UBND thành phố Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 23/10/2020 | 09:05  | Lượt xem: 140
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 21/10/2020 | 03:08  | Lượt xem: 104
Ngày 14/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4623/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở...

Trợ giúp pháp lý miễn phí

Ngày đăng 14/10/2020 | 09:35  | Lượt xem: 162
Trợ giúp pháp lý miễn phí

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 30/09/2020 | 02:20  | Lượt xem: 184
Ngày 24/9/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền...
Hiển thị 1 - 15 trong 29 kết quả.