CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội dành 257,859 tỷ đồng hỗ trợ nhân viên y tế
Ngày đăng 19/09/2022 | 09:28  | Lượt xem: 23

(HNMO) - Tại kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề), với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.

 

 

(Nguồn: AN NHIÊN - dientu@hanoimoi.com.vn)