CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Mức học phí trường công lập Hà Nội cao nhất 300 nghìn đồng/học sinh/tháng
Ngày đăng 19/09/2022 | 09:30  | Lượt xem: 22

(HNMO) - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, tại kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. (Nguồn: AN NHIÊN - dientu@hanoimoi.com.vn)