CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 02/3/2021, UBND phường Minh Khai ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về tự kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021
Ngày đăng 12/03/2021 | 09:48  | Lượt xem: 76

Ngày 02/3/2021, UBND phường Minh Khai ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về tự kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021

- Xem chi tiết tại đây.