CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"
Ngày đăng 23/03/2021 | 08:12  | Lượt xem: 43

Ngày 22/3/2021, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Văn bản số 130/TP-HĐPHPBGDPL về việc triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.