CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 26/02/2021 | 08:37  | Lượt xem: 75
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CÁCH LY Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 15 TUỔI

Ngày đăng 25/02/2021 | 03:33  | Lượt xem: 58
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1357/VP-KGVX ngày 22/02/2021 về việc cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi.

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THEO QUYẾT ĐỊNH 169/QĐ-BTP NGÀY 04/02/2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP

Ngày đăng 25/02/2021 | 02:25  | Lượt xem: 115
Phòng Tư pháp ban hành văn bản số 94/TP ngày 24/02/2021 về công bố danh mục TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi theo Quyết định 169/QĐ-BTP ngày 04/02/2021 của Bộ Tư pháp.

Chống dịch quyết liệt nhưng không quên mục tiêu kép

Ngày đăng 25/02/2021 | 09:24  | Lượt xem: 41
Trong những ngày ứng phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ ba, các chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép, chống dịch quyết liệt nhưng không được “đóng băng” tất cả...

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 09:15  | Lượt xem: 55
Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ẤN ĐỊNH SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 24/02/2021 | 10:49  | Lượt xem: 74
Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử...

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Ngày đăng 18/02/2021 | 10:22  | Lượt xem: 140
HNP - Ngày 09/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỬ XUÂN DŨNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TẠI PHIÊN HỌP SỐ 90)

Ngày đăng 17/02/2021 | 03:32  | Lượt xem: 80
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỬ XUÂN DŨNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TẠI PHIÊN HỌP SỐ 90) ...

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

Ngày đăng 17/02/2021 | 03:12  | Lượt xem: 68
Thực hiện văn bản số 218/UBND-YT ngày 15/02/2021, số 219/UBND-YT ngày 16/02/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; Ngày 16/02/2021, UBND phường Minh...

Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với các trường hợp từ nơi khác trở về Hà Nội

Ngày đăng 17/02/2021 | 08:42  | Lượt xem: 66
HNP - Ngày 15/02, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 09/TB-BCĐ thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỬ XUÂN DŨNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVD-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Ngày đăng 03/02/2021 | 04:41  | Lượt xem: 74
Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh...

Không thả túi ni long vào dịp Tết ông Công công Táo

Ngày đăng 01/02/2021 | 10:58  | Lượt xem: 100
Tết ông Công ông Táo (ngày 23 tháng 12 Âm lịch) là một nét văn hóa đẹp trong truyền thống người Việt.

Tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 01/02/2021 | 10:35  | Lượt xem: 97
Ngày 31/01/2021, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Văn bản số 133/UBND-VP về việc tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn quận.

Tạm dừng hoạt động quán Bar, vũ trường, karaoke từ ngày 1/2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 01/02/2021 | 08:24  | Lượt xem: 91
HNP - Ngày 31/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 32/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,...

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày đăng 29/01/2021 | 09:51  | Lượt xem: 133
Ngày 28/01/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.