CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1 số quy định tại Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/04/2021 | 14:56  | Lượt xem: 7

1 số quy định tại Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP (ngày 29-3-2021) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Trong đó:

- Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một quận, thị xã. Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch phường; phó chủ tịch phường; trưởng công an phường; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường và các công chức khác: Văn phòng - thống kế; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội.

- Chủ tịch UBND phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính. Từ ngày 1-7-2021, chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1-7-2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

- Chủ tịch UBND phường phải tổ chức đối thoại ít nhất hai lần/năm về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân ở địa phương.

Dư luận tin tưởng, đây sẽ là “cú hích” quan trọng, góp phần hiện thực hóa và triển khai có hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách trong xây dựng chính quyền đô thị tự chủ, năng động, hiệu quả… trên địa bàn Thủ đô.

(Nguồn: Báo Hà Nội mới)