CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MINH KHAI ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025.
Ngày đăng 08/09/2022 | 14:51  | Lượt xem: 57

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MINH KHAI ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025.

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCQU, ngày 14/6/2022 của Ban Tổ chức Quận uỷ Hai Bà Trưng về Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 17/6/2022 về “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Minh Khai nhiệm kỳ 2022-2025”, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Toàn Đảng bộ có 976 Đảng viên được chia thành 18 chi bộ trong đó có 12 chi bộ tổ dân phố, 01 chi bộ Công an phường, 03 chi bộ trường học, 02 chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tháng 7/2022 Chi bộ doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Việt Phát đã chuyển địa điểm kinh doanh nên không còn đủ điều kiện hoạt động đã báo cáo ra Đảng ủy phường đang hoàn thiện thủ tục giải thể chi bộ theo quy định. Hiện nay Đảng bộ phường Minh Khai có 17 Chi bộ trực thuộc.

Ngày 12/7/2022, Đảng ủy đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm Chi bộ số 4. Từ ngày 24/7/2022 đến ngày 28/8/2022 các chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.Trong quá trình các Chi bộ tổ chức Đại hội các đồng chí Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại các Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và báo cáo kiểm điểm vai trò của các Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Tiến hành bầu ra Cấp ủy mới cho nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả là có 72 đồng chí đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Cấp ủy chi bộ, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó có 31 đồng chí nữ (chiếm 43,05%). Các đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung: về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm.

       Kết quả Đại hội của 17 Chi bộ đã được Đảng ủy nhất trí chuẩn y. Cấp ủy của 17 Chi bộ sẽ thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau Đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Ngô Thị Quỳnh - Cán bộ VPĐU