CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Ngày đăng 11/11/2022 | 10:21  | Lượt xem: 23

(HNMO) - Chiều 10-11, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghị quyết gồm 4 điều, đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD...

 

(Nguồn: TUẤN PHONG - dientu@hanoimoi.com.vn)