CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hà Nội xây dựng, quản lý vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung
Ngày đăng 30/08/2022 | 08:45  | Lượt xem: 32

(HNMO) - Theo Kế hoạch số 222/KH-UBND (ngày 16-8-2022) của UBND thành phố Hà Nội về xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố Hà Nội, thành phố phấn đấu đến năm 2023, 100% phòng, ban và tương đương thuộc UBND các quận, huyện, thị xã; 100% UBND xã, phường, thị trấn xử lý văn bản, lập hồ sơ công việc (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố.

 

(Nguồn:  THANH HÀ - NGÂN CHÂU - dientu@hanoimoi.com.vn)