CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

HỘI NGHỊ GIAO BAN DƯ LUẬN XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÁNG 9 NĂM 2022
Ngày đăng 28/09/2022 | 09:31  | Lượt xem: 17

Chiều ngày 22/9/2022, tại trụ sở cơ quan Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 9 năm 2022. Đồng chí Ngô Hồng Anh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì cuộc họp.

Tại buổi giao ban, các ý kiến tập trung phát biểu phản ánh các vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đặc biệt quan tâm trong tháng 9/2022, trong đó nổi bật: Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Công tác thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Quận; việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19...; tiến độ tiêm vắcxin mũi 3, 4 trong Nhân dân và tiêm vắcxin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi;... Không khí, tâm trạng chung trong xã hội dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9; Kỳ họp thứ chín, HĐND Thành phố khóa XVI; Các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trên địa bàn Thành phố, Quận đầu năm học mới (ngày khai giảng, vấn đề sách giáo khoa, các khoản đóng góp đầu năm…); Công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm học 2022-2023; Tình hình an toàn giao thông, trật tự xã hội 9 tháng đầu năm; Về tình hình Quốc tế thời gian gần đây; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” trên địa bàn Thành phố, Quận; thí điểm thực hiện chính quyền đô thị; Về việc thực hiện Nghị quyết 15 - NQ/TU ngày 4/7/2017 của Thành ủy Hà Nội “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường thị trấn thuộc thảnh phố Hà Nội”; Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025″; Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và những vấn đề khác được dư luận quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Anh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trao đổi, định hướng các đồng chí cộng tác viên Dư luận xã hội của Quận cần tiếp tục nắm bắt dư luận Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến dư luận về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; Các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trên địa bàn Thành phố, Quận đầu năm học mới; Tình hình an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn Quận; Công tác Quản lý trật tự xây dựng, việc thực hiện các Dự án, điểm nóng trên địa bàn thuộc Quận;....và các hoạt động trong tháng 9/2022, từ đó sàng lọc thông tin và phản ánh chính xác, kịp thời đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng.

Lan Anh - Ban Tuyên giáo Quận ủy