CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Minh Khai đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Ngày đăng 14/11/2022 | 08:13  | Lượt xem: 184

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Minh Khai đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 10/10/2022 của UBND phường Minh Khai về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Sáng ngày 12/11/2022, tại trụ sở Đảng ủy – UBND phường Minh Khai số 201 Minh Khai, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Minh Khai đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn phường. Qua công tác khám sơ tuyển nhằm tuyển chọn những công dân có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đúng quy định. Đã có 83 công dân nam đi khám sơ tuyển sức khỏe.

Một số hình ảnh tại buổi khám sơ tuyển:

Tin, bài: Anh Quân