CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hôm nay (11-11), Quốc hội biểu quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Ngày đăng 11/11/2022 | 10:35  | Lượt xem: 17

(HNMO) - Hôm nay (11-11), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giá (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(Nguồn: MAI HỮU - dientu@hanoimoi.com.vn)