CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH SỐ 207/KH-UBND NGÀY 27/9/2022 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG GIAI ĐOẠN 2022-2025
Ngày đăng 30/09/2022 | 13:30  | Lượt xem: 52

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2022-2025.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: /documents/1448481/0/KH+207_KH-UBND_27-9-2022.pdf/a730e0fc-2219-4a7b-a6d2-1744548fa871

(Nguồn: Cổng TTĐT quận Hai Bà Trưng)