CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Không thả túi ni long vào dịp Tết ông Công công Táo
Ngày đăng 01/02/2021 | 10:58  | Lượt xem: 99

Tết ông Công ông Táo (ngày 23 tháng 12 Âm lịch) là một nét văn hóa đẹp trong truyền thống người Việt.

Hưởng ứng phong trào Toàn dân tham gia phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Kế hoạch số 244/KH-TN&MT ngày 11/11/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn Quận; Công văn số 123/UBND-TN&MT ngày 28/01/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc không thả túi ni lông vào dịp Tết ông Công ông Táo (ngày 23 tháng 12 âm lịch);

Ngày 01/02/2021, UBND phường Minh Khai ban hành Thông báo số 19/TB-UBND để kêu gọi toàn thể Nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn không thả túi ni lông, các đồ thờ cúng và các vật dụng khác xuống sông, hồ, ao, mương gây ô nhiêm môi trường và mất mĩ quan đô thị.

(Có nội dung văn bản kèm theo)

- Xem chi tiết nội dung Văn bản tại đây./.

Giang Vũ