CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND phường Minh Khai (tuần từ 14/11/2022 - 19/11/2022)
Ngày đăng 15/11/2022 | 11:35  | Lượt xem: 95

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND phường Minh Khai (tuần từ 14/11/2022 - 19/11/2022)