CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phân cấp, ủy quyền đối với 634 thủ tục hành chính
Ngày đăng 15/09/2022 | 16:10  | Lượt xem: 16

(HNMO) - Trong 16 năm qua, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 2 nghị quyết, UBND thành phố ban hành 8 quyết định về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội. Thành phố thực hiện phân cấp, ủy quyền dựa trên nguyên tắc tất cả những gì mà cấp quận, huyện có thể thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn thì sẽ phân cấp thực hiện.

 

(Nguồn: KIM HUỆ - dientu@hanoimoi.com.vn)