CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 01/02/2021 | 10:35  | Lượt xem: 97

Ngày 31/01/2021, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Văn bản số 133/UBND-VP về việc tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn quận.

Thực hiện Kết luận số 32/TB-VP ngày 31/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tại phiên họp số 83). UBND quận yêu cầu các đơn vị triển khai nội dung:

Có văn bản kèm theo.

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

Giang Vũ