CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai một số nội dung trọng tâm về Công ước ACTIP
Ngày đăng 07/04/2021 | 14:42  | Lượt xem: 38

Triển khai một số nội dung trọng tâm về Công ước ACTIP

Ngày 29/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Hà Nội.

 

Kế hoạch gồm nhiều nội dung trọng tâm, trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến tập trung vào nội dung Công ước ASEAN phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP), các VBQPPL Việt Nam về phòng, chống mua bán người, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, văn bản triển khai của thành phố Hà Nội, trú trọng vào các quy định về phòng ngừa mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi về mua bán người. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý, trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người ở từng cơ quan, đơn vị, từng quận, huyện, thị xã đảm bảo phù hợp với đặc điểm dân cư từng địa bàn.

 

Liên quan đến nội luật hóa và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu của Công ước ACTIP sẽ tập trung vào nội dung phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam với nội dung Công ước ACTIP để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật phù hợp với quy định của Công ước ACTIP; gắn với kế hoạch thực hiện Chương trình số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố.

 

Về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, tập trung vào nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán và chuyển tuyến để thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, thân nhân của họ và bí mật thông tin về nạn nhân theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chỗ ở tạm thời cho nạn nhân bị mua bán, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được bảo vệ, hỗ trợ để phục hồi thể chất, tâm lý, xã hội và tái hòa nhập cộng đồng, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

 

Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến mua bán người, nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động giải cứu, bảo vệ, phục hồi, hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng đối với nạn nhân bị mua bán. Bảo đảm cho nạn nhân bị mua bán sử dụng ngôn ngữ mà họ hiểu được; thông tin về các quyền và lợi ích hợp pháp của họ, tạo điều kiện để họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, bảo đảm quyền bào chữa của nạn nhân bị mua bán phù hợp với Công ước ACTIP.

 

Triển khai khẩn trương việc xác định nạn nhân, đặc biệt là tuổi của nạn nhân để bảo đảm cung cấp các dịch vụ phù hợp. Trong trường hợp chưa chắc chắn về độ tuổi nhưng nếu nạn nhân có khả năng là trẻ em thì cần coi nạn nhân đó là trẻ em và quy trình xác định nạn nhân, phỏng vấn cần áp dụng đầy đủ các nguyên tắc và quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế về quyền trẻ em, nhất là Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Xây dựng các chương trình giúp nạn nhân bảo đảm sinh kế, bao gồm giáo dục căn bản, tập huấn về kỹ năng đặc biệt cho nạn nhân là phụ nữ. Cải thiện khả năng tiếp cận với các cơ hội và hoạt động giáo dục cho trẻ em để nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người, tăng tỷ lệ trẻ em đến trường, đặc biệt là trẻ em gái...

 

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người tập trung vào nội dung: Điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, nhất là các nhóm tội phạm có tổ chức tham gia vào hoạt động mua bán người; áp dụng các biện pháp thích hợp như phong tỏa tài sản, áp dụng hình phạt tương ứng với tính chất và mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này. Áp dụng hiệu quả các phương pháp điều tra và các biện pháp cần thiết khác để thu thập chứng cứ phục vụ việc truy tố các vụ án mua bán người, kể cả trường hợp nạn nhân không khai báo.

 

Điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, rửa tiền, những người tham gia, tạo điều kiện hoặc cản trở hoạt động tư pháp liên quan đến phòng, chống mua bán người theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

 

Tăng cường năng lực cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ quản lý xuất nhập cảnh, thanh tra lao động tham gia vào các hoạt động phòng, chống mua bán người. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên các lĩnh vực như: Cư trú; hộ tịch; hoạt động du lịch; du học; xuất khẩu lao động; cho, nhận con nuôi... để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm có hiệu quả. Ngoài ra, thành phố hợp tác quốc tế, bổ sung cơ chế hợp tác phòng, chống mua bán người phù hợp với Công ước ACTIP.


( Nguồn: Minh Châu – Cổng giao tiếp điện tử UBND TP.Hà Nội)