CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Phát triển 3 vùng chăn nuôi hữu cơ tại Hà Nội
Ngày đăng 19/09/2022 | 09:03  | Lượt xem: 12

(HNMO) - Theo Sở NN&PTNT, Hà Nội đang tập trung rà soát, phát triển 3 vùng chăn nuôi hữu cơ gồm gia cầm và hai nhóm gia súc bò và lợn. (Nguồn: T.P - dientu@hanoimoi.com.vn)