CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Triển khai thu Quỹ phòng chống thiên tai; vận động thu Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi" trên địa bàn phường Minh Khai năm 2021
Ngày đăng 02/04/2021 | 16:13  | Lượt xem: 41

Ngày 30/3/2021 UBND phường Minh Khai ban hành Thông báo số 39/TB-UBND về việc triển khai thu Quỹ phòng chống thiên tai; vận động thu Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi" trên địa bàn phường Minh Khai năm 2021

Xem văn bản tại đây