CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Một số tin nhanh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 15/04/2021 | 16:35  | Lượt xem: 36
Thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND phường Minh Khai ngày 12/4/2021 về việc thực hiện niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -...

Ngày 12/4/2021 UBND phường Minh Khai ban hành Thông báo số 64/TB-UBND

Ngày đăng 15/04/2021 | 03:58  | Lượt xem: 8
Thực hiện niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm ỳ 2021 - 2026

Quyền bầu cử của các cử tri

Ngày đăng 09/04/2021 | 04:44  | Lượt xem: 18
Quyền bầu cử của các cử tri

Cách tính tuổi của công dân để ghi vào danh sách cử tri

Ngày đăng 09/04/2021 | 04:14  | Lượt xem: 8
Cách tính tuổi của công dân để ghi vào danh sách cử tri

?? CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRONG TRONG KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 ??

Ngày đăng 09/04/2021 | 03:51  | Lượt xem: 29
?? CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRONG TRONG KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 ??

PHƯỜNG MINH KHAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng 08/04/2021 | 04:44  | Lượt xem: 37
PHƯỜNG MINH KHAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO TRONG NHÂN DÂN

Ngày đăng 07/04/2021 | 02:50  | Lượt xem: 17
TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO TRONG NHÂN DÂN

UBND phường Minh Khai ban hành về việc thành lập 05 tổ bầu cử

Ngày đăng 02/04/2021 | 04:07  | Lượt xem: 13
Ngày 30/3/2021 UBND phường Minh Khai ban hành Quyết định 62, 63, 64, 65, 66 về việc thành lập 05 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại...