HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng ủy phường Minh Khai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 05/04/2021 | 17:29  | Lượt xem: 33

Sáng nay 02/4/2021, Đảng ủy phường Minh Khai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Sáng nay 02/4/2021, Đảng ủy phường Minh Khai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.
Tham dự hội nghị có  đồng chí Vũ Thị Ban, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, đồng chí Trịnh Lê Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường; trưởng các ban ngành, đoàn thể phường; cấp ủy chi bộ các chi bộ trực thuộc, các tập thể và cá nhân được khen thưởng.
Trong 5 năm qua, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản; trong đó, nhiều chi bộ đã có sáng tạo trong tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tế. 
Đảng bộ phường vinh dự nhận biểu dương và khen thưởng về đơn vị xuất sắc cùng 01 cá nhân xuất sắc là đồng chí Đặng Xuân Hải – phó chủ tịch UBND phụ trách công tác Tuyên giáo phường nhận khen thưởng cấp quận trong thực hiện Chỉ thị.
Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 27 tập thể và 39 cá nhân cấp phường có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Vũ Thị Ban đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc học tập đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao, xử lý các vấn đề phát sinh, nổi cộm và công tác phục vụ Nhân dân, nhiều tấm gương điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng.


Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vũ Thị Ban đề nghị các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, chú trọng đến cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh việc “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, xây dựng, bổ sung các nội dung, tiêu chí và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức.