HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hà Nội: Nhiều chế độ, chính sách chăm lo cho người cao tuổi
Ngày đăng 30/08/2022 | 08:40  | Lượt xem: 36

(HNMO) - Với mô hình tổ chức Hội Người cao tuổi thành phố gồm: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi quận, huyện, thị xã và Hội Người cao tuổi cơ sở, những năm qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều nghị quyết về chế độ, chính sách chăm lo cho người cao tuổi, nhất là đối với người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ cận nghèo, người cô đơn...

 

(Nguồn: PHẠM VINH - dientu@hanoimoi.com.vn)