HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT THỎA THUẬN VỀ CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày đăng 09/02/2021 | 10:05  | Lượt xem: 211

Chiều ngày 05/02/2021, tại trụ sở số 15 - ngõ 295 - Bạch Mai, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp cơ sở trên địa bàn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Quận khóa XX.

Đến dự có ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quận; các ông bà đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử Quận, Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng Quận ủy. Thành phần dự hiệp thương có đầy đủ 23/23 vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam Quận.

Hội nghị nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận, đại diện Thường trực HĐND Quận trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Quận của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp, các đơn vị hành chính cấp dưới.   

Hội nghị thảo luận, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm số dư người ứng cử, tỉ lệ người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ, người dưới 40 tuổi, người ngoài Đảng, đại biểu tái cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và thông báo số 09/TB-HĐND ngày 04/02/2021 của HĐND Quận Hai Bà Trưng. Đã có 04  lượt phát biểu ý kiến của các đại biểu thuộc thành phần hiệp thương tại hội nghị.

Ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quận phát biểu làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm: số lượng đại biểu cần bầu, số lượng người được giới thiệu, tỷ lệ cán bộ khối cơ quan Đảng, lãnh đạo UBND và các phòng ban chuyên môn khối chính quyền giảm so với nhiệm kỳ trước, tăng đại biểu được giới thiệu khối chuyên trách HĐND Quận và khối phường do nhiệm kỳ 2021-2026 không tổ chức HĐND cấp phường, về cơ cấu đại biểu nữ, đại biểu trẻ, ngoài Đảng và tái cử.

Hội nghị tiến hành biểu quyết, nhất trí 100% với cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 là 70 người được giới thiệu ứng cử để bầu 35 đại  biểu và cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng nêu trên đảm bảo cơ cấu định hướng: Bảo đảm trên 35% tổng số người được giới thiệu là nữ; số người được giới thiệu là người ngoài Đảng trên 10%; số người được giới thiệu là người dưới 40 tuổi trên 15% và phấn đấu đạt tỷ lệ trên 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử; giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND công tác tại các Ban Đảng Quận ủy, cơ quan Quản lý Nhà nước so với nhiệm kỳ trước và tăng số đại biểu chuyên trách HĐND Quận và đại biểu khối phường do nhiệm kỳ 2021-2026 không tổ chức HĐND cấp phường.

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị thống nhất thông qua biên bản và đề nghị Thường trực HĐND quận tiến hành điều chỉnh cơ cấu, thành phần người ứng cử để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận thực hiện tiếp các quy trình, bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật định.

Nguồn: Nguyễn Hiền Phương - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận