HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2020; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021.
Ngày đăng 19/01/2021 | 15:18  | Lượt xem: 117

Chiều ngày 12/01/2021, tại Hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND phường Minh Khai (Địa chỉ: Số 41 Ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai), hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2020 trải qua với nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thiên tai, lũ lụt, địa phương đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng … Cùng với cả nước cán bộ và nhân dân phường Minh Khai đã nỗ lực mọi nguồn lực phòng, chống dịch, bệnh và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai II, tổ chức thành công Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Minh Khai nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền phường trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 và các bài Tham luận để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay và minh họa cho những kết quả đã đạt được.

Trong năm 2020, Đảng ủy phường Minh Khai đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đảng ủy, chính quyền, UB MTTQ phường, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các địa bàn dân cư, tổ dân phố, các tổ chức, các nhà hảo tâm và thực hiện hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; Đảng ủy phường chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Minh Khai nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. HĐND, UBND, UB MTTQ phường tổ chức tốt các kỳ họp, hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 2020. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 được duy trì đạt hiệu quả cao.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND phường đã phát động phong trào thi đua năm 2021; Biểu dương khen thưởng nhiều tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; các cá nhân lao động tiên tiến và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2021, dự báo nhiều khó khăn, thách thức, với chủ đề công tác: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, với tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết và phân đấu, Đảng ủy, chính quyền phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2021; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể, sự tham gia tích cực của các địa bàn dân cư, tổ dân phố, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ đề năm công tác; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nâng cao trách nhiệm của UB MTTQ tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh; nâng cao chất lượng hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu lãnh đạo Đảng, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Thực hiện tốt công tác chăm lo tới các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp các loại quỹ đạt và vượt chỉ tiêu giao./.

Giang Vũ