HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng xây dựng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ
Ngày đăng 19/01/2021 | 16:11  | Lượt xem: 78

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng xây dựng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ

Ngày 19/01/2021, UBND phường Minh Khai nhận được Công văn số 131/HĐND-VP ngày 31/12/2020 của Hội đồng nhân dân quận hai Bà Trưng về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND quận từ 01/2021 đến hết nhiệm kỳ.

(Có nội dung văn bản kèm theo)

 - Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

Giang Vũ