HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày đăng 25/02/2021 | 09:15  | Lượt xem: 118

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch số 15-KH/QU ngày 03/02/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(Có văn bản kèm theo)

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

Nguồn: Quận ủy Hai Bà Trưng