HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý III-2022
Ngày đăng 07/07/2022 | 08:51  | Lượt xem: 75

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý III-2022 (Thời gian từ 8h30 đến 11h30). (Nguồn: HNM - dientu@hanoimoi.com.vn)