THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng hướng dẫn Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Ngày đăng 06/04/2021 | 16:59  | Lượt xem: 44

Công văn số 579/BHXH-HBT ngày 18/03/2021 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Xem tại đây