THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hà Nội hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ mầm non và học sinh phổ thông
Ngày đăng 19/09/2022 | 09:26  | Lượt xem: 40

(HNMO) - Tại kỳ họp thứ chín , HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. (Nguồn: AN NHIÊN - dientu@hanoimoi.com.vn)