VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

CÁCH LY Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 15 TUỔI
Ngày đăng 25/02/2021 | 15:33  | Lượt xem: 124

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1357/VP-KGVX ngày 22/02/2021 về việc cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Ngày 25/02/2021, UBND phường Minh Khai nhận được văn số 1357/VP-KGVX ngày 22/02/2021 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi.

 (Có văn bản kèm theo)

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

Giang Vũ