VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND phường Minh Khai (tuần từ 21/11/2022 - 26/11/2022)
Ngày đăng 22/11/2022 | 08:20  | Lượt xem: 39

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND phường Minh Khai (tuần từ 21/11/2022 - 26/11/2022)

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND phường Minh Khai (tuần từ 21/11/2022 - 26/11/2022)