VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tuyên truyền chính sách thuế mới
Ngày đăng 26/02/2021 | 16:23  | Lượt xem: 133

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành văn bản số 254/UBND-CCT ngày 26/02/2021 về việc tuyên truyền chính sách thuế mới.

Ngày 26/02/2021, UBND phường Minh Khai nhận được số 254/UBND-CCT ngày 26/02/2021 về việc tuyên truyền chính sách thuế mới.

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

Giang Vũ