VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931- 26/3/2021)
Ngày đăng 26/02/2021 | 08:23  | Lượt xem: 220

Hướng dẫn số 11-HD/BTGQU ngày 18/02/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021)

Hướng dẫn số 11-HD/BTGQU ngày 18/02/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021)

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021)

(Có văn bản kèm theo)

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.