CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

10 lĩnh vực có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất năm 2022
Ngày đăng 22/03/2023 | 15:34  | Lượt xem: 76

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 ngành kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin đứng đầu danh sách các ngành có tỷ lệ tuyển sinh cao nhất năm 2022. Đây là thông tin cần thiết để thí sinh tham khảo trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023.

 

Nguồn:  Theo TTXVN - dientu@hanoimoi.com.vn