CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 28-3, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội.
Ngày đăng 22/03/2023 | 15:19  | Lượt xem: 52

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tại cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, demo thử nghiệm về: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; phương án hỗ trợ ký số miễn phí cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

 

Kỹ sư công nghệ thông tin FPT tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội cho cán bộ, viên chức các sở, ngành ngày 13-3-2023. Ảnh: V.H

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố bảo đảm các nội dung theo tiến độ.

Cụ thể, trước ngày 19-3-2023, hệ thống này kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ.

Trước ngày 25-3-2023, hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Hoàn thành các tính năng thanh toán trực tuyến, đưa vào kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành liên quan, như: Y tế, Bảo hiểm xã hội…

Ngày 28-3, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cũng giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức việc đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành thành phố trực tiếp tham gia vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia đào tạo, tập huấn để triển khai, tuyên truyền sau khi hệ thống hoàn thiện kỹ thuật.

Thành lập tổ công tác phối hợp hỗ trợ hoàn thiện hệ thống và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, giao Văn phòng UBND thành phố làm đầu mối; thành viên gồm đại diện các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Tổ công tác làm nhiệm vụ tại trụ sở UBND thành phố.

Đồng bộ, chuẩn hóa danh mục các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ; căn cứ các quy định, xây dựng các từ khóa tra cứu trên hệ thống, ví dụ như “sổ đỏ”, “bằng lái xe”... để hỗ trợ công dân tra cứu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Nguồn: CHÂU ANH - dientu@hanoimoi.com.vn