THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
161 Đăng ký khai thác nước dưới đất
162 Thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
163 Thủ tục tham vấn trong đánh giá tác động môi trường
164 Thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất
165 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
166 Thủ tục thực hiện việc giải trình
167 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
168 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
169 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
170 Xử lý đơn tại cấp xã
171 Tiếp công dân tại cấp xã
172 Thủ tục Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân
173 Quy trình Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
174 Quy trình Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
175 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
176 Thăm viếng mộ liệt sỹ
177 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an
178 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
179 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
180 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh