CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 10/3/2021, UBND phường Minh Khai ban hành báo cáo số 25/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021
Ngày đăng 17/03/2021 | 09:57  | Lượt xem: 24

Ngày 10/3/2021, UBND phường Minh Khai ban hành báo cáo số 25/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021

- Xem chi tiết tại đây.