TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Ngày đăng 22/04/2024 | 16:02  | Lượt xem: 104
Kế hoạch số 989/KH-STTTT ngày 19/4/2024 của Sở Thông tin và Truyên thông

TUYÊN TRUYỀN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ VNEID

Ngày đăng 22/04/2024 | 03:54  | Lượt xem: 106
Công văn số 1304/STP-PBGDPL ngày 19/4/2024 của Sở Tư pháp

PHỐI HỢP HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN ỨNG DỤNG THẺ VÉ ẢO (PHI VẬT LÝ) ÁP DỤNG CHO VTHKCC BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 22/04/2024 | 03:49  | Lượt xem: 76
Công văn số 271/TTGTCC-QTV ngày 17/4/2024 của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 22/04/2024 | 03:44  | Lượt xem: 58
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của HĐND quận Hai Bà Trưng

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 22/04/2024 | 03:41  | Lượt xem: 62
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của HĐND quận Hai Bà Trưng

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2023-2025 QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 22/04/2024 | 03:35  | Lượt xem: 75
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của HĐND quận Hai Bà Trưng

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG CẦN SỐ HÓA THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 20/04/2024 | 08:46  | Lượt xem: 116
Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRONG LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC CẦN SỐ HOÁ THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 20/04/2024 | 08:44  | Lượt xem: 103
Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội

PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

Ngày đăng 19/04/2024 | 02:53  | Lượt xem: 120
Công văn số 18315/CCT-TTHT ngày 17/4/2024 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 185/GPXD NGÀY 19/4/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 19/04/2024 | 02:48  | Lượt xem: 127
Giấy phép xây dựng số 185/GPXD ngày 19/4/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2024/NĐ-CP NGÀY 31/3/2024 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày đăng 19/04/2024 | 08:32  | Lượt xem: 147
Công văn số 4484/VP-ĐT ngày 17/4/2024 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN, TIẾT KIỆM ĐIỆN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Ngày đăng 19/04/2024 | 08:28  | Lượt xem: 159
Kế hoạch số 1739/KH-SCT ngày 16/4/2024 của Sở Công Thương

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC 34 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ƯU TIÊN DÙNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Ngày đăng 17/04/2024 | 04:39  | Lượt xem: 150
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội

CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Ngày đăng 17/04/2024 | 04:38  | Lượt xem: 96
Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội